top of page

Matthieu Bout

Matthieu is geboren in 1987 en brengt zijn liefde voor Antwerpen in beeld door fotografie. Zijn hart is duidelijk gewijd aan Antwerpen en komt met volle trots hiervoor uit.

Mooie en magische plaatsen van “de Stad” worden professioneel met prachtige kleuren in beeld gebracht, waardoor je een fantastische wallart in je interieur verkrijgt.

Wat ook opvalt in Matthieu’s beelden is dat er zo goed als geen mensen op te zien zijn.  “Een bewuste keuze”, zegt Matthieu. 

The gates are open

Born in 1987, Matthieu portrays his love for Antwerp through photography. His heart is clearly devoted to Antwerp and proudly declares this.

Beautiful and magical places in “the City” are professionally portrayed with beautiful colors, creating a fantastic wall art in your interior.

What is also striking in Matthieu's images is that there are hardly any people to be seen. “A conscious choice,” says Matthieu.

bottom of page