top of page

Hugo

Torfs
Kleine kop
Hugo Torfs was born in Belgium in Lier. At the age of 12, Hugo learned the photo work of his father in the dark room. Photography has evolved further after his career at Sabena. Hugo Torfs style is formed by landscapes, water, modern architecture and urbex of expired buildings.
Hugo Torfs is geboren in Lier, op 12 jarige leeftijd leerde Hugo het fotowerk van zijn vader in de donkere kamer. Fotografie heeft zich verder ontplooit na zijn carrière bij Sabena. De stijl van Hugo Torfs vormt zich door landshappen, water,moderne architectuur en urbex van vervallen gebouwen.
bottom of page