Stanneman

Stanneman is geboren in 1949 en woont in de omgeving van Antwerpen. Door zijn ervaring als leerkracht in het onderwijs en als regisseur in theater, ontwikkelde hij zijn visie over woord en beeld. Stanneman fotografeert sinds 1962 en heeft vele gerenomeerde wedstrijden gewonnen en ook publicaties in fotobladen zoals National Geographic en Photo France. Hij was medewerker van de Canvascollectie in Hasselt, Antwerpen en Gent.
Stanneman was born in 1949 and lives in Belgium in the Antwerp region. Through his experience as a teacher in education and as a director in theater, he developed his vision of word and image. Stanneman has photographed since 1962 and has won many renowned competitions and also publications in photo albums such as National Geographic and Photo France. He was an employee of the Canvascollectie in Hasselt, Antwerp and Ghent.

Grote kop