Paul

De Keyzer

Paul De Keyzer is born in 1948 and lives in Belgium in the Antwerp region. His father was a teacher in photography,  as a child Paul worked whit him in the dark room. At the age of six, Paul won a prize with the Geveart photo contest and as a 10 year old, he made pictures at the World Expo '58 exhibition in Brussels. Paul was a pharmacist and followed art school, resulting in graphic work and photography.
Paul De Keyzer is geboren in 1948 en woont in Antwerpen. 
Zijn vader was leraar in de fotografie, waardoor Paul als kind reeds vroeg hielp in de donkere kamer. Op 6 jarige leeftijd heeft Paul een prijs gewonnen met de Geveart fotowedstrijd en als 10 jarige maakte hij foto's op de wereldtentoonstelling Expo '58 in Brussel. Paul was apotheker en heeft kunstschool gevolgd, waardoor hij zich uit in grafisch werk en fotografie.