Marc Wynen

Marc Wynen is geboren in 1972 en woont in Antwerpen.
Aan het einde van de 20ste eeuw kreeg Marc de fotografiemicrobe te pakken.
Jaren later.. het vastleggen van het verval…het verlatene

Urban Exploration werd zijn specialiteit.
Marc richt de lens naar verborgen plaatsen...

verbeeldingen laten de vrije loop. Terwijl je ziet hoe de natuur haar stilte terugneemt … pure stilte.

Talking about cars_ webformaat.jpg
Marc Wynen, born in 1972, lives in Antwerp.
He started taking pictures at the end of the 20th century, caught by the microbe.
Several years later… capturing the abandonment, the ‘decay'.
The so called urban exploration became his speciality.
He takes us to hidden places, let your imagination run free as you watch nature taking back its own silence … pure silence.