Laura

Sheridan

Vehemece

Laura Sheridan is a Belgium based professional photographer & educator based in Antwerp. Born in 1991 in an art loving family, her path into the art started at seventeen, she was always fascinated by creating art. Laura did study Fashion & Styling and off course photography. Just a year after graduating in 2015, she started her professional photography. She received her European Qualification in the same year and became one of the five broncolor GenNEXT ambassadors in 2018. 

 

With her work, being heavily inspired by the preraphaelites, baroque and mythology but also with a flair of modern creativity, she developed a true trademark style that is both timeless and beautiful but also strong and unique - offering something that has not been seen before. She shoots on locations worldwide and works with designers & companies to create stunning images 

Laura Sheridan is een in België gevestigde professionele fotograaf en docente uit Antwerpen. 

Ze werd geboren in 1991 in een kunstminnend gezin en begon op haar zeventiende met kunst. Ze was altijd gefascineerd door het maken van kunst. Deze artieste heeft Fashion & Styling gestudeerd en natuurlijk fotografie. Slechts een jaar na haar afstuderen in 2015, begon ze haar professionele fotografie. Ze ontving haar Europese kwalificatie in hetzelfde jaar en werd een van de vijf broncolor GenNEXT-ambassadeurs in 2018.

Omdat haar werk sterk geïnspireerd is door de prerafaëlieten, barok en mythologie, maar ook met een vleugje moderne creativiteit, ontwikkelde ze een ware handelsmerkstijl die zowel tijdloos als mooi is , sterk en uniek is - en biedt iets dat nog niet eerder gezien is. Deze artiste fotografeert op locaties over de hele wereld en werkt samen met ontwerpers en bedrijven om verbluffende beelden te maken. Deze artieste is een veelbelovende Belgische artiste.