Stefaan     Vets

Stefaan Vets was born in 1962 and is an architect. He brings the perspective, lines and volume to an honest beautiful form in photography. Stefaan Vets quotes the American photographer Duane Michals: "I am not interested in a perfect print, but in a perfect idea. Who looks at my pictures is looking at my thoughts.
Stefaan Vets is geboren in 1962 en is architect van beroep. Hij brengt het perspectief, lijnenspel en volume naar een eerlijke mooie vorm in de fotografie. Stefaan Vets citeert een Amerikaanse fotograaf Duane Michals: "Ik ben niet geïnteresseerd in een perfecte afdruk, maar in een perfect idee. Immers, wie naar mijn foto's kijkt, kijkt naar mijn gedachten.