Marc Claes

Marc Claes was born in 1957 and lives in Belgium in the Antwerp region. Marc is an autodidact in photography. Through the years of interest in graphic arts and architecture, he created a deep desire to express experienced beauty. Marc Claes is exploring between recognition and abstraction. 
Marc Claes is geboren in 1957 en woont in Antwerpen. Marc is een autodidact in de fotografie.
Door jarenlange interesse in grafische kunst en architectuur heeft deze een diep verlangen gecreeërd om ervaren schoonheid tot uitdrukking te brengen. Marc Claes gaat op verkenning tussen het herkenbare en de abstractie