top of page

Algemene verkoopvoorwaarden.

 

 

Gallery Van Kan, www.galleryvankan.com , is eigendom van éénmanszaak Ludwig Van Kan.

 

Ondernemersnummer: 0677.895.584

BTW-nummer: BE 0677.895.584

 

 

Welkom op de website van Gallery van kan. Deze website wordt beheerd door Gallery Van Kan, onze producten en diensten zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Indien u deze bezoekt of aankopen verricht via deze site, dan aanvaardt u deze voorwaarden. Gelieve ze grondig door te nemen

 

hieronder (Hierna aangeduid als "Algemene Voorwaarden")

 

Elke gebruiker van de website Gallery Van Kan www.galeryvankan.com (Hierna aangeduid als de "Gebruiker" of "U") en het handelsmerk Gallery Van Kan behoort tot de rechtspersoon Ludwig Van Kan, waarvan de zetellocatie is op Kapelstraat 67  2520 Ranst in België en geregistreerd onder ondernemersnummer  0677 895 584 en btw nummer BE 0677 895 584 (Hierna aangeduid als "Gallery Van Kan"). Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst. galleryvankan.com (hierna aangeduid als "Site). Elke aankoop is onderworpen aan de voorwaarden vermeld in de bestelling. Bij het valideren van uw bestelling accepteert u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden nadat u deze heeft gelezen. Bij toegang tot de Site verbindt u zich ertoe om de huidige voorwaarden te respecteren van Gallery Van Kan op de site.

 

Toepassing van de site

 

Om de Site te kunnen gebruiken, moet u ten minste 18 jaar zijn, juridisch in staat zijn om de site conform de huidige algemene voorwaarden te contracteren en te gebruiken. U garandeert de waarheid en nauwkeurigheid van de door uzelf verstrekte informatie op deze site. Gallery Van Kan behoudt zich het recht voor om de bestelling van een cliënt te annuleren of te weigeren met wie er een proces in verband met de betaling van een voorbevel zou bestaan.

 

Essentiële kenmerken van de producten.

 

De producten die op de Site worden verkocht zijn kunstfoto's genummerd en in beperkte oplage en Gallery Van Kan cadeaubonnen. De foto's worden aangeboden in een of meerdere formaten, volgens de afspraken tussen de fotograaf of zijn of haar vertegenwoordigers en Gallery Van Kan. De foto's gaan gepaard met een echtheidsverklaring. Slechts één cadeaubon wordt geaccepteerd per bestelling. De cadeaubon kan niet voor verschillende bestellingen dienen: het moet slechts één keer worden gebruikt. Eventuele resterende saldo kan niet worden teruggevorderd. De cadeaubonnen zijn niet uitwisselbaar en niet terugbetaalbaar. De prijzen zijn aangegeven inclusief belastingen en exclusief verzendkosten. U heeft de mogelijkheid om voor een verzending met verzendkosten te kiezen, waarna u de verzendkosten wordt meegedeeld op de site. De munteenheid waarin de prijzen worden aangegeven zijn in euro. Gallery Van Kan behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De werkzaamheden worden gefactureerd op basis van de prijslijst bij kracht op het moment van de registratie van orders onder de reserve van beschikbaarheid. Op de foto’s rust de eigendom van Gallery Van Kan tot de volledige betaling van de aangegeven prijs is uitgevoerd.  

 

Om een ​​bestelling uit te voeren

 

Om een ​​bestelling te bewerkstelligen, dient u de volgende stappen te volgen: • Raadpleeg de informatiepagina die de foto aanbiedt. Op dit scherm kunt u het formaat en de ondersteuning kiezen tussen die aanbiedingen voor deze foto. U moet op «Toevoegen aan winkelmandje» klikken om dit artikel toe te voegen aan uw winkelwagen. • Scherm «Winkelwagentje» ​​U heeft de mogelijkheid om een ​​artikel te verwijderen of de bestelde hoeveelheden te wijzigen. • Identificatieschermen • Scherm van de keuze van de leveringswijze. Op dit scherm wordt u een link aangeboden om de artikelen van uw bestelling te wijzigen. • Scherm van samenvatting en keuze van de betaling. Op dit scherm kunt u uw betalingswijze kiezen en de verschillende elementen van uw bestelling (artikelen, hoeveelheid, wijze van levering, totale prijs) verifiëren. U moet ervoor zorgen dat al deze elementen in overeenstemming zijn met uw bestelling. Door de links op dit scherm kunt u uw bestelling wijzigen. • U moet vervolgens de algemene verkoopvoorwaarden en het gebruik van de Site accepteren om door te geven naar de betalingstapp. De voorwaarden zijn beschikbaar voor lezen en afdrukken via de link «Algemene verkoopvoorwaarden». Hun acceptatie vindt plaats in het vinkje bij de link op deze voorwaarden. De algemene verkoopvoorwaarden en het gebruik van de Site moeten bij elke bestelling worden geaccepteerd. • U betaalt voor uw bestelling met de gekozen betaalmethode. • Het contract wordt afgesloten bij de bevestiging van de betaling door de bank. • De site stuurt u een bevestiging van uw bestelling per email in de daaropvolgende notulen.

 

Cadeaubon

 

Een cadeaubon kan in verschillende aankoopwaarde online besteld worden op de site en wordt op naam geleverd en heeft een code die het recht geeft om deze waarde één maal te gebruiken. Een cadeaubon kan niet ingewisseld worden in geld en dient gebruikt te worden voor een aankoop van een kunstwerk van Gallery Van Kan, binnen de opgestelde periode vermeld op de cadeaubon.

 

Annuleren van een bestelling

 

Een bestelling kan geannuleerd worden binnen de veertien dagen vanaf de leveringsdatum. Daarna kan de bestelling niet meer geannuleerd worden en kan er geen terugbetaling meer plaats vinden. Om een bestelling te annuleren, moet de klant binnen de veertien dagen van de leveringsdatum Gallery Van Kan zo snel mogelijk per telefoon of email op de hoogte brengen en binnen de veertien dagen vanaf de leveringsdatum een aangetekende brief per post versturen t.a.v. Gallery Van Kan , met de mededeling van de annulering van de bestelling.  De klant moet de levering terug in de staat verpakken als deze geleverd is, met de originele verpakking en de nodige bescherming tegen transporten en naar Gallery Van Kan retour versturen. Als de  geannuleerde bestelling niet in de originele verpakking en bescherming wordt terug verstuurd naar Gallery Van Kan, dan wordt de teruggave niet geaccepteerd daar er beschadiging kan ontstaan tijdens het transport en de staat niet gecontroleerd kan worden, waarvoor deze terug vestuurd is.

Doet u niet aan deze voorwaarden kan er geen terugbetaling plaats vinden.voldoet u aan deze voorwaarden dan stort Gallery Van Kan het bedrag van de bestelling terug op het bankrekeningnummer van de klant. Cadeaubonnen worden niet terugbetaalt. Hou er rekening mee dat elke bestelling speciaal geproduceerd wordt op vraag van de klant, waardoor het kunstwerk ook exclusief blijft en hierdoor Gallery Van Kan onkosten maakt op vraag van klant ivm productie van het kunstwerk.

Het terugsturen van een bestelling wezens gebreken

Men kan het kunstwerk terugsturen als er gebreken zijn. 

De klant moet bij de levering, de levering van Gallery Van Kan nakijken op gebreken. Als er gebreken zijn, moet de klant deze direct meedelen aan de koerier of de persoon die levert, zodat deze direct terug meegaat en geleverd wordt aan Gallery Van Kan. De klant moet dezelfde dag van levering ,Gallery Van Kan inlichten dat de levering beschadigd is, bij nazicht van de levering en meedelen wat precies de beschadigingen zijn en deze bewijzen met een digitale foto. De klant moet de levering terug in de staat verpakken als deze geleverd is, als hij deze terug geeft aan de koerier ifv gebreken. Als de levering terug aankomt bij Gallery Van Kan in niet dezelfde staat van verpakking, wordt deze niet geaccepteerd voor teruggave, daar het kunstwerk door slechte staat van verpakking  door de klant, beschadigd kan worden bij retour.

Als men aan deze voorwaarden voldoet, zal de klant het bedrag terug betaalt worden of een nieuw kunstwerk van hetzelfde type geleverd worden

 

 

Betalingswijzen

 

Verschillende betaalwijzen worden u aangeboden om uw bestelling op de site te betalen: • Creditcard, Visa en Mastercard. • Paypal

 

Betalingsbeveiliging

 

De bankinformatie van de gebruiker is gecodeerd (SSL-technologie, Secure Shopping). Het verspreidt zich niet vrij op het internet en kan niet onderschept worden. Uw bankgegevens (aantal kaarten, expiratiedatum ....) wordt niet meegedeeld aan Gallery Van Kan.

 

Bewijs

 

De door de Site geregistreerde informatie vormt het bewijs van het geheel van de transacties tussen de Site en haar klanten. De door het betalingssysteem geregistreerde informatie vormt het bewijs van financiële transacties.

 

Bezorging van bestellingen.

 

De Limited Edition kunstfoto wordt geproduceerd na bestelling en hebben een levertijd van 2 tot 3 weken, behalve in geval van overmacht, geval van een probleem kan een levertijd vertraging hebben.  In de leverperiode zit de productietijd van de foto, de kwaliteitscontrole bij Gallery Van Kan en de verzending of levering naar de klant. Door de exclusiviteit van de foto, worden de Limited Editions niet vooraf geproduceerd en niet gestockeerd, daar de exclusiviteit naar de klant wilt behouden worden. Gallery Van Kan behoudt zich het recht voor de keuze van de transporteur. Bij beschadiging van de levering geeft u het pakket direct terug aan de leverancier, met vermelding van het geconstateerde probleem en neemt direct contact op met Gallery Van Kan op dezelfde dag.  Artikels die zonder hun originele verpakking worden teruggegeven of onvolledig, verwend, beschadigd of verontreinigd door de klant, worden niet geaccepteerd.

 

Klantenservice en claims

 

Voor alle informatie of vragen kunt u contact opnemen met Gallery Van Kan tijdens kantooruren. Gallery Van Kan kan niet aansprakelijk worden gesteld of beschouwd onvolkomenheid voortvloeit uit overmacht.

 

Bescherming van persoonlijke informatie

 

Gallery Van Kan houdt geen persoonlijke gegevens bij over haar bezoekers op deze website, met uitzondering van gegevens die u vrijwillig en tijdens het boekingsproces, per e-mail heeft vermeld. Alle informatie  diegene u met ons deelt is niet beschikbaar voor derden en wordt enkel door ons gebruikt in overeenstemming met doel waarvoor u dit aan ons heeft verstrekt

 

Verantwoordelijkheden en waarborgen.

 

Gallery Van Kan doet grote inspanningen om de beste mogelijkheden, de nauwkeurigheid en de bijwerking van de door deze website verspreide informatie te verzekeren, waarvan het zich het recht voorbehoudt de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Gallery Van Kan kan te allen tijde de nauwkeurigheid, de precisie en de uitputting van de informatie die ter beschikking gesteld wordt op deze site niet garanderen. Als gevolg daarvan weigert de onderneming Gallery Van Kan alle verantwoordelijkheid voor alle onderbrekingen van de site, alle incidenten van onvolkomenheden of nalatigheid met betrekking tot de beschikbare informatie op de site, alle schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van derden die een wijziging van de informatie ter beschikking gesteld op de site. Deze site kan links bevatten naar andere sites. Gallery Van Kan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de problemen van toegang of voor de inhoud van deze sites. Gallery Van Kan is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Site. Gallery Van Kan is in ieder geval niet aansprakelijk voor dysfunctie die kan worden toegerekend aan softwareprogramma's, die al dan niet in de Site kunnen worden opgenomen of geleverd worden. Gallery Van Kan verbindt zich ertoe om alle juridische garanties waarover u zou kunnen overwinnen, te respecteren. De op onze site gepresenteerde werken zijn in overeenstemming met de Belgische wetvoorschriften, wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor de overtreding van de wetgeving die in het land van levering is. Als gevolg daarvan nodigen wij u uit om de wet in het land van bezorging te raadplegen.

 

Rechten betreffende het werk

 

De kunstenaar blijft door zijn initiatief van zijn schepping de drager van de rechten van de auteur van zijn of haar werk, zoals omschreven in de Belgische wetgeving. De rechten van vertegenwoordiging en de voortplanting van de werken die op de site Gallery Van Kan worden aangeboden, behoren tot hun auteurs en naar Gallery Van Kan, rekening houdend met de duur en afspraken in het contract tussen Gallery Van Kan en de fotograaf.. Hun overheersende machtiging is noodzakelijk voor alle uitbuiting van deze rechten. Uw rechten op het aangekochte werk zijn derhalve beperkt tot een recht op privégebruik en mag men niet reprocuderen/voortplanting van het werk. Zie de wet van Copyright.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle elementen die aanwezig zijn op de site en de site op zich zijn beschermd door het recht van de auteur, handelsmerk, ontwerpen en modellen en / of alle andere intellectuele eigendomsrechten. Per object, die we niet uitputtend begrijpen: de foto's, afbeeldingen, ontwerpen, illustraties, teksten, video's, logo's, screensavers, achtergronden, handelsmerken, modellen, softwareprogramma's ... Deze artikelen behoren tot het Gallery Van Kan. Daarom is alle reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, integratie, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of integraal, ongeacht de procedure of op welk medium dan ook (papier, digitaal ...) verboden.

Bij overtreding onder de pijn van een schending van de auteursrechten van de auteur en / of van ontwerpen en modellen en / of handelsmerken worden alle betwistingen beslecht door de rechtbank van België en staan er zware boetes en/of gevangenisstraf op deze inbreuken.

 

Juridische bevoegdheid

 

In geval van gerechtelijke invordering of voor elke andere betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Op alle betwistingen en rechtsbetrekkingen waarbij Gallery Van Kan partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Alle geschillen tussen de partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België

 

 

Houd er rekening mee dat deze ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN alleen beschikbaar zijn voor Gallery Van Kan website. 

bottom of page